EXKi | Algemene voorwaarden voor de online verkoop

Algemene voorwaarden voor de online verkoop

Voorafgaande bepalingen

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie onderhouden tussen de Klant en EXKi via de site of mobiele app van EXKi.

Door bevestiging van de bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Alvorens de bestelling wordt bevestigd wordt er gevraagd om de huidige verkoopsvoorwaarden van de Website / mobiele applicatie te aanvaarden door het vakje aan te kruisen dat hiervoor werd voorzien. Het feit dat de Klant een bestelling plaatst houdt in dat hij/zij huidige verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

De Klant verklaart huidige Verkoopsvoorwaarden vóór het plaatsen van de bestelling te hebben gelezen en aanvaard.

De bevestiging van de bestelling bindt EXKi en de Klant contractueel, waardoor deze laatste de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

EXKi behoudt zich te allen tijde het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die gelden op de dag van de bestelling van kracht.

Daarom wordt de Klant uitgenodigd om regelmatig de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen, zodat hij/zij op de hoogte is van de recentste versie ervan.

Bepalingen

In huidige algemene voorwaarden dekken de hiernavolgende volgende woorden en uitdrukkingen volgende betekenis

·        The term “De term "de Klant" verwijst naar iedere klant die producten bestelt op de website, http://exki.kiffandco.be/index.html .

·        De term "EXKi" verwijst naar het bedrijf EXKi NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0472.429.986 (08 / 514.16.50)

·        De term "producten" verwijst naar de producten die EXKi aan de Klant aanbiedt en levert;

·        De term "de Website" verwijst naar de website www.exki.com;

1. Bestelling en aanvaarding

1.1 Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten die een Klant plaatst op de website van EXKi of via de mobiele app.

1.2 De bestelling kan enkel worden bevestigd op de website als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

1.3 EXKi aanvaardt enkel online bestellingen met een minimum bedrag van 60 EUR, exclusief btw. De leveringskosten bedragen 18 EUR voor alle bestellingen in zone 1 en 2. Voor bestellingen boven de 125 EUR inclusief btw worden er aan de Klant geen leveringskosten aangerekend.

1.3 Elke bestelling moet geplaatst worden uiterlijk om 17 uur op de dag vóór de leveringsdatum. . Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan een speciale bestelling ook op zondag worden bezorgd.

1.4 Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de Producten die voor verkoop beschikbaar worden gesteld.

1.5 EXKi verbindt zich ertoe om de bestellingen die via de website worden ontvangen, uit te voeren in de mate dat de bestelde producten voorradig zijn. Indien het product niet beschikbaar is verbindt EXKi zich ertoe de klant hierover te informeren. EXKi kan de Klant een vervangproduct van gelijkaardige kwaliteit en prijs aanbieden. De klant heeft de keuze om de voorgestelde vervanging te aanvaarden of af te zien van het Product.

1.6 EXKi beslist volledig zelf of de bestelling van Producten die een Klant plaatst al dan niet wordt aanvaard. EXKi kan de bestelling en dus ook het sluiten van elke overeenkomst weigeren als er twijfel bestaat omtrent de juistheid of de echtheid van de bestelling.

1.7 Als gevolg van de beperkt houdbare aard van de producten heeft de Klant niet het recht om de aldus tot stand gekomen overeenkomst te beëindigen na het plaatsen van de bestelling.

2. Prijs en betaling

2.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle die EXKi op de Website vermeldt in euro en inclusief alle taksen. Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van bestelling. Iedere wijziging van het btw-tarief kan in de prijzen van de Producten worden opgenomen.

Evenzo, als een of meer taksen of belastingen zouden worden ingevoerd of zowel naar boven als naar beneden aangepast, wordt deze verandering opgenomen in de verkoopprijzen van de Producten.

2.2 Eens de Klant zijn/haar bestelling heeft geplaatst kunnen de prijzen niet meer worden aangepast. De prijzen van de Producten besteld via de website en de datum van de bestelling in kwestie gelden als bewijs.

2.3 Bestellingen kunnen door de Klant enkel worden betaald middels gebruik wordt gemaakt van een creditcard via het beveiligde platform van de Website.

Op speciaal verzoek van de Klant kan de bestelling zonder voorafgaande betaling worden uitgevoerd middels uitgifte van een door EXKi gelijktijdig uitgeschreven en latere factuur. EXKi beslist soeverein en exclusief over de aanvaarding van deze uitzonderlijke wijze van levering zonder voorafgaande betaling.

3. Delivery

3.1 De levering van de bestelling vindt plaats op het afleveradres dat de Klant bij de bestelling opgaf.

De Klant verbindt zich ertoe een gemakkelijk toegankelijke plaats te voorzien voor de levering van de bestelling, zodat deze onmiddellijk en zonder te wachten kan worden afgeleverd. In het tegengestelde geval kan de persoon die de bestelling levert weigeren om de Producten te leveren, in welk geval de kosten ten laste blijven van de Klant.

3.2 EXKi neemt alle schikkingen ten opzichte van de Klant om hem/haar de bestelde Producten binnen het op het moment van bevestiging van de bestelling afgesproken tijdslot te leveren, dit is in principe tussen 7 en 19 uur. De Klant stemt ermee in om de levering van de Producten volgens de overeengekomen tijd en leveringsplaats te aanvaarden.

3.3 EXKi kan geenszins en op welke manier dan ook aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige levering t.o.v. de aangekondigde levertijd.

4. Ontvangst van de bestelling

4.1 Er wordt geen enkele klacht met betrekking tot zowel materiële fouten tegen de prijs, de hoeveelheid of de toestand van de goederen aanvaard na de dag volgend op de dag van ontvangst van de bestelling door de Klant.

De klant doet daarna afstand van iedere klacht of vordering, om welke reden dan ook, met betrekking tot de ontvangen bestelling.

4.2 In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet, niet uitoefenen voor door EXKi geproduceerde of geleverde Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

5. Equipment made available to the Client

If, for whatever reason, equipment needed to be delivered in support of the order (for example, tray, crockery, etc.), this equipment must be returned in the condition in which it has been delivered, according to the methods agreed. In the event of the delivered equipment disappearing or becoming damaged, this will be invoiced to the Client at cost price.

6. Promotional offers

6.1 Products can be the subject of promotional offers. Any special promotional offer will be subject to these general terms and conditions of sale, which will prevail in the event of inconsistency between the terms of the special offer and these terms and conditions.

6.2 EXKi reserves the right to modify the terms of the special offers or withdraw them at any time. Any order place before the offer is withdrawn or modified, will be honoured under the applicable conditions on the date of the order.

7. Liability

7. 1 EXKi has, for all stages in managing the order, as well as in delivering Products, a simple obligation of means.

7.2 In any case, EXKi’s liability cannot be engaged in the event where the inexecution of its obligations would be attributable, either to the unforeseeable and insurmountable act of a third party to the contract, or a force majeure event.

7.3 Likewise, EXKi’s liability cannot be engaged for any shortcomings or damages, inherent to the use of the internet network, in particular a break in service, an external intrusion, or the presence of computer viruses.

EXKi endeavours to make the Website/mobile app secure by resorting to any reasonable means. EXKi assumes no liability for possible direct or indirect damage which may be caused to any IT facility because of using the Website/mobile app. EXKi declines any liability in the event of any interruption, even temporary, to the service of the Website/mobile app.

EXKi cannot be held liable for any interruption, even temporary, of the service on the Website/mobile app.

7.4 EXKi presents the Products offered on its Website/mobile app in a way that the Client is aware of the main characteristics before placing an order. The photographs of products on EXKi’s Website/mobile app are only supplied to illustrate those products, and they are not contractual. Although EXKi does the maximum to represent the product in the most faithful way as possible, it can only guarantee that the Products represented on the Clients screen correspond exactly to the products ordered. The products can therefore present slight differences to these illustrations. Although EXKi does the maximum to be as precise as possible, all sizes, weights, contents, dimensions and measurements represented on the Website/mobile app can present reasonable differences.

All precautions have been taken in order to guarantee accuracy in the information relating to each Product. However, food products are constantly the subject of adaptations, in a way that the ingredients, nutritional values, dietetics and allergens can change. For these reasons, the Client is advised to always read the packaging and the product’s label and to not only refer to the information outlined on the Website/mobile app.

7.5 EXKi cannot be held liable for incorrect information relating to the Product that has been ordered.

EXKi takes all reasonable measures to make sure that the prices of Products are correctly outlined in the system. The Website/mobile app however contains a lot of products and it is not impossible, despite EXKi’s reasonable efforts, for some products on the Website/mobile app to be matched with an incorrect price. EXKi’s liability cannot be engaged and all measures to rectify this will be taken immediately.

8. Confidentiality – Personal data – Intellectual property

8.1 EXKi refers, for this chapter, to the legal disclaimer contained on its Website, of which the Client declares to be aware of and to accept its terms.

8.2 EXKi implements all means to ensure confidentiality and security of data transmitted over the internet. EXKi reserves the right to collect personal data, in particular by using cookies.

Under the law of 8 December 1992, the Client has a right to access, to oppose and to rectify data directly concerning them on the Website.

8.3 All elements of the Website, whether visual or sound-related, including the underlying technology, are protected by copyright, trademark law or patent law.

The Client acknowledges that all intellectual property rights over the Products are the exclusive property of EXKi.

Usage rights, reproduction rights, as well as intellectual rights relating to the Website/mobile app are the exclusive property of EXKi or one of its subsidiaries or a third party. No licence or any other right other than that to view the Website/mobile app is granted to any party, as regards intellectual property rights. They can only be reproduced or communicated to the public after express and prior written authorisation from EXKi or the subsidiary in question, or the third party in question.

9. Applicable law and competence

This contract is exclusively subject to Belgian law. Any disagreement between the parties will be of the exclusive competence of the French-speaking courts of Brussels.

Zone 1 ( 19 communes Bruxelles )                                            Zone 2 


1000      Bruxelles                                                                        1070      Erasme

1020      Laeken                                                                            1080      Technologie

1030      Saint-Josse                                                                    1120      Neder-Over-Heembeek

1030      Schaerbeek                                                                   1130      Haren

1040      Etterbeek                                                                       1600      St.Pieters-Leeuw

1050      Ixelles                                                                             1601      Ruisbroek

1060      Saint-Gilles                                                                    1602      Vlezenbeek

1070      Anderlecht                                                                     1620      Drogenbos

1080      Berchem-St-Agathe                                                     1630      Linkebeek

1080      Ganshoren                                                                     1640      Rhode-St-Genèse / St-Genesius-Rode

1080      Koekelberg                                                                    1700      Dilbeek

1080      Molenbeek                                                                    1702      Grand-Bigard / Groot-Bijgaarden

1090      Jette                                                                                1731      Zellik / Relegem

1140      Evere                                                                              1780      Wemmel

1150      Woluwe-St-Pierre                                                         1830      Machelen

1160      Auderghem                                                                   1831      Diegem

1170      Watermael-Boitsfort                                                   1853      Strombeek-Bever

1180      Uccle                                                                              1930      Zaventem / Nossegem / Aéroport

1190      Forest                                                                             1932      St. Stevns Woluwe

1200      Woluwe-St-Lambert                                                    1933      Sterrebeek

1210      St-Josse                                                                         1950      Kraainem

                                                                                                       1970      Wezembeek-Oppem